Træden Gammelstrup Vandværk

Vandværket er nedlagt, og området får nu vand fra Brædstrup Vandværk