Skal vi have et Børne Lokalråd?

Det vrimler med gode tiltage i Trømmelstrup, og nye initiativer ser hele tiden dagens lyd. Men mange af tingene er på voksen-niveau. Men hvad med de unge og deres Trømmelstrup? Hvordan mon dét ser ud? Hvad betyder noget for dem og hvad ønsker de sig?

Kunne det måske være en fredagsklub, som favner aktiviteter for Trømmelstrups ungdom, fx en aften med bål og snobrød, brætspil i Forsamlingshuset, en omgang rundbold for hele egnens unger, flere børnedisko-aftener eller noget helt andet?

Hvis vi vil lære vores børn og unge mennesker at blive gode samfundsborgere, så skal de have et rum at øve sig i. De skal lære værdien af at komme på gode idéer og føre dem ud i livet, måske til glæde og gavn for mange andre end lige kun sig selv. I Trømmelstrup går mange af børnene på Tønning-Træden Skolen, men der er faktisk også en del, der går i skole andre steder. Kunne fx en fredagsklub virke som limen mellem hele egnens unge, uanset skoletilhørsforhold, fritidsaktivteter osv.?

Kunne du tænker dig at være med i en arbejdsgruppe, der afsøger behovet for både et børnepolitisk tiltag, men også et fritidsklub-tilbud, der ind i mellem arrangerer gode ting for alle dem, der har lyst? Så send en mail til Stinne Caspersen på frucaspersen@gmail.com – så indkalder vi til et tænketanks-møde i nær fremtid!