Pop-upbar i “Lille Tønning” fredag d. 3. feb. kl. 16-18

Lokalrådet inviterer igen til pop-up bar. Denne gang er vi så heldige, at Anja og John på Skolebakken 25 vil lægge lokaler til.

Vi håber, at se folk fra hele området til et par hyggelige timer og en snak med “naboen”. Alle er velkomne.