Møde om deltagelse i fælles varmeforsyning

Til ALLE i vores lokalområde: Tønning, Træden, Gammelstrup og Troelstrup.

Informationsmødet på friskolen om en mulig fælles varmeløsning har nu bundfældet sig, og vi vil derfor invitere TIL ET ÅBENT VARMEGRUPPEMØDE FOR ALLE, DER HAR LYST TIL AT VÆRE MED I EN FÆLLES VARMELØSNING og være med til at finde ud af, hvordan vi nu kommer videre.

Mødet finder sted i Træden forsamlingshus mandag d. 6. maj kl 19.00.

Vi har i varmegruppen brug for at vide, hvem der har lyst til at være med i en fælles varmeløsning ved, at de kommer til mødet.

Hvis man er forhindret i at komme, men gerne vil være med alligevel, så vil varmegruppen gerne have det at vide.

Hvis vi ikke fornemmer nok deltagelse på et sådan møde, så nedlægges varmegruppen for lokalområdet.

Hvis du tror, at dine naboer ikke har set opslaget, så fortæl det gerne til dem.

Venlig hilsen Varmegruppen