Menighedsmøde i Træden Forsamlingshus torsdag d. 7. marts kl. 18.00

Menighedsrådet fortæller om arbejdet – derefter spisning.

Carl Blaschke fortæller om sine bjergvandringer – alle er velkomne.

Menighedsrådet