Skoleleder Thomas Kilsmark

Han var leder på TTF, men skulle ud og mærke den store verden og suge indtryk. Nu er han tilbage – og dét er vi glade for. Vi har stillet skoleleder Thomas Kilsmark en række spørgsmål om, hvad der er vigtigt for ham som skoleleder – og hvordan det er at være tilbage igen.

Hvilke parametre og overvejelser ligger til grund for, at du har søgt tilbage til Tønning-Træden Friskole?

Som udgangspunkt var det ikke i mine overvejelser at komme tilbage til TTF. Jeg havde det godt, hvor jeg var. God skole, interessante opgaver osv. Men…jeg var meget begejstret for at være på TTF i årene 2007-10, og jeg har ofte tænkt tilbage på de år med stor glæde. Jeg havde en oplevelse af at have et godt samarbejde med alle i og omkring skolen. Der har altid været stor opbakning til arrangementer, fra bestyrelsen, fra forældre. Der er altid nogen til at hjælpe, når vi har brug for det. Så den fællesskabsfølelse, der eksisterer, er medvirkende til, at jeg gerne ville tilbage – nu da chancen bød sig.

Hvad har gjort størst indtryk på dig ved at komme tilbage?

Det umiddelbare indtryk jeg har fået ved at vende tilbage er den store hjælpsomhed og det overskud, medarbejderne har. Ingen får lov til at klare en udfordring eller et problem selv. Der er altid en, der gerne vil, lige kan give en hånd, lige ved hvordan osv. Det er bare en fantastisk ting ved vores skole.

Hvad er vigtigt for dig som skoleleder?

Som skoleleder er det jo hele institutionens billede, jeg ser på. Det vigtigste for mig er, at alle medarbejdere trives, at den enkeltes jobfunktion giver mening og at man oplever sig som en del af hele fællesskabet. Når det lykkes, så har medarbejderne overskud på kontoen til at gøre det bedste arbejde for vores børn – både i børnehaven, i børneboligen og i skolen.

Naturligvis er det vigtigt for mig at vi har et godt samarbejde med forældrene, at eleverne trives, at vores faglighed styrkes og en mængde andre ting. Men alt det lykkes kun, når medarbejderne trives i deres arbejde.

Hvad kan vi forvente af friskolens nye leder?

Det er vigtigt for mig som leder, at TTF er et sted, hvor fællesskab er en grundlæggende værdi. Fællesskab, der udtrykkes i glæde, hjælpsomhed, positive tilkendegivelser, støtte, begejstring. Der er mange mennesker, der hver dag skal være på vores matrikel, og alle har deres plads, alle har deres rolle. Og vi kan alle noget, der bidrager til fællesskabet. Udover fællesskab, er det vigtigt, at vores faglighed styrkes. Vi bliver hele tiden mødt med nye krav fra såvel ministeriel side som fra samfundet generelt. Vi skal hele tiden flytte os for at være med. Det kræver nye kompetencer både fra ansatte som elever, og udviklingen fordrer, at vores faglighed og faglige forståelse også rykker sig. Det er en udvikling, der altid er i gang, og jeg håber, at jeg kan være en effektiv katalysator i mange år frem på TTF.

Hvordan ser du friskolens rolle i forhold til lokalsamfundet?

Friskolen har i mange år været en vigtig del af lokalområdet, og det skal den blive med at være. Jeg vil gerne, hvis den kunne samle folk til eksempelvis et kulturligt arrangement, et foredrag o.lign. Tidligere har vi haft besøg af en politiker, der har været afholdt en kæmpe Teen Rock Festival på sportspladsen, og der har været andre ting afholdt på skolen, som på denne måde danner ramme i mere end en forstand. Vores formål er jo også at danne mennesker, og kan vi brede os lidt ud til den voksne gruppe i lokalområdet gennem nye aktiviteter, vil det i samarbejde med lokalsamfundet kunne skabe noget godt for både skole og de, der bor i lokalområdet.

Du er allerede blevet medlem af bestyrelsen for Tønning Trædens musikforening – hvad er din motivation for at lægge kræfter udenfor friskolens regi i vores lokalforening?

Mht. min egen deltagelse i musikforeningen handler det om, at jeg gerne vil være med omkring tiltag, der kan arrangeres i vores område. Der var en utrolig energi omkring de festivaler, der blev afholdt for 7-8 år siden. Det fik sat Tønning-Træden på landkortet, der kom unge musikere fra nær og fjern, og der var en fantastisk stemning omkring denne begivenhed. Om der skal ske det samme igen, ved jeg ikke, men jeg vil gerne være med til at tænke og udvikle nye idéer og tanker, der kan være til gavn for området og måske særligt områdets børn. Og jeg tror på, at der stadig er kræfter i området, der har lyst og energi på at gøre noget og skabe et levende lokalsamfund.

Hvad ved vi ikke om dig?

Hmmm….hvis vi ser bort fra det kunstneriske niveau, kan jeg vel spille på 9-10 forskellige musikinstrumenter.

/SC