Skole og institutioner

I lokalområet kan dine børn blive passet i private tilbud gennem hele deres instititutionsliv. En rolig dag, fyldt med nærvær og kvalitet er fællesnævner for alle tre tilbud, som bygger naturligt bro til hinanden gennem mange fælles arrangementer.

Anne-mettes Pasningsordning

Annemettes dagpleje – Tønning

Annemette besøger ugentligt børnehaven med sine dagplejebørn. 

Tønning-Træden Børnehave

Tønning-Træden børnehave

Børnehaven har ofte sin gang på skolen til arrangementer eller hvis de låner lokaler – og skolen inviterer tit de yngre børn til fælles arrangementer. Derfor snakker vi om den røde tråd i børnenes liv.

For nylig har Tønning-Træden Friskole i øvrigt udvidet, så de nu kan sikre en skolegang helt fra 0. klasse til og med 9. klasse – læs mere her.