Lokalnytten

Lokalnytten er vores lokale blad der udkommer 4 gange om året.

Bladet har efterhånden mere end 25 år på bagen og indeholder en perlerække af informationer om lokalområdet.

Redaktionen

Skriv til Lokalnytten på lokalnytten@gmail.com

Karen Bækbøl: karen.baekboel@gmail.com

Kasserer: Anette Johansen 2825 3376 hhj-aj@hotmail.com

Annoncer: Karen Bækbøl

Annoncering: 1/2 side : 950 kr – 1/4 side : 600 kr – 1/8 side : 375 kr

Pris pr år 4 numre Farve + 50%

Læs Lokalnytten online

Lokalnytten 2020 september

Lokalnytten 2016 november

Ældre udgaver

2014 – September

2014 – Juni

2014 – Marts

2013 – December

2013 – September

2013 – Juni

2013 – Marts

2012 – December

2012 – September

2012 – Juni

2012 – Marts

2011 – December

2011 – September

2011 – Juni

2011 – Marts

2010 – December

2010 – September

2010 – Juni

2010 – Marts

2009 – December

2009 – September

2009 – Juni

2009 – Marts

2008 – December

2008 – September

2008 – Juni

2008 – Marts

2007 – December

2007 – September

2007 – Juni

2007 – Marts

2006 – December

2006 – September

1993 – Februar

Har Du mulighed og lyst til at skanne/pdfe ældre eksemplar af Lokalnytten og gør dem tilgængelig her, tag kontakt til Lokalnytten