Landsbyafgrænsning – online borgermøde – mandag d. 31. oktober kl. 19-20.

Horsens kommune inviterer til online borgermøde om landsbyafgrænsning.

Baggrundsinformation: Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033, at der skal igangsættes en planproces, hvor man arbejder på at ophæve alle landsbyafgrænsningerne ved de landsbyer, der måtte ønske det. Denne beslutning udmøntes i et selvstændigt tematillæg til Kommuneplan 2021-33.
Borgermødet har til formål at skabe klarhed over planlovens rammer for den fysiske
planlægning for landsbyer. Samt at kunne konkretisere muligheder og begrænsninger i
den allerede eksisterende lovgivning, herunder kommunens rolle i forbindelse med
planlægningen.

Skriv til Lissy på blomhulevej3@gmail.com, hvis du ønsker yderligere info og evt ønsker at deltage