Kalendermøde i forsamlingshuset tirsdag d. 15. august kl. 19.30

Lokalrådet inviterer alle bestyrelser, råd, foreninger og privatpersoner, som afvikler arrangementer i området til kalendermøde tirsdag d. 15. august kl. 19.30 i forsamlingshuset, så vi kan få koordineret de forskellige arrangementer og forhåbentlig også give hinanden inspiration.
Man er også velkommen, hvis man bare har lyst til at høre lidt om, hvad der sker i området.
Dagsorden:
1. Orientering og koordinering af allerede planlagte aktiviteter.
2. Drøftelse af evt. nye tiltag – kom gerne med nye idéer.
3. Hvordan formidler vi bedst aktiviteterne til lokalområdets beboere.
Samme aften er der fællesspisning kl. 18.00 i forsamlingshuset.