JA-TAK TILBUD fra varmegruppen

“JA TAK (TIL)BUD”

“Læs opslaget igennem – og modtag senere et (Til)bud på hvad økonomien i en fælles varmeløsning vil være”

Hermed en opdatering fra Varmegruppen!

Som i ved, arbejdes der på en fælles varmeløsning for vores skønne landsbysamfund Gammelstrup, Troelstrup, Tønning og Træden. Mandag d. 6 maj var der møde i Træden forsamlingshus, angående fælles varmeløsning. Til mødet blev der præsenteret et kort over de adresser der har givet tilsagn til en fælles varmeløsning. Varmegruppen blev gjort opmærksom på, at der kan sidde nogle derude som er af den opfattelse at de HAR givet tilsagn i forbindelse med tidligere underskriftindsamling.

Dette er ikke tilfældet.

På vedhæftede oversigtskort ses de adresser der har givet direkte tilsagn, enten på mail eller ved fremmøde mandag d. 6. MEN! hvorfor er det kun et oversigtskort over Træden ? 🧐

Der er indtil videre kun “aktive” repræsentanter fra Træden i varmegruppen, derfor er det besluttet at en eventuel forundersøgelse tager udgangspunkt i Træden, det udelukker selvfølgelig ikke de andre områder, men det kræver at lokale beboere fra de tre andre landsbyer deltager aktivt som repræsentanter i varmegruppen.

Dermed opfordring til beboere i Troelstrup, Gammelstrup samt Tønning givet videre! 😁

Der er ikke noget der er endeligt endnu, og med et tilsagn er det ikke ensbetydende med at man binder sig til noget. Det giver blot et mere realistisk bud på økonomien ved en fælles varmeløsning

Onsdag d. 22 maj deltager varmegruppen i fælles infomøde hos Horsens kommune.

Det er derfor vigtigt for videre planlægning, at de som er reelt interesserede tilkendegiver det NU. Desto flere husstande der kan skrives ind i regnestykket, desto mere præcise tal for udregning af omkostninger.

Såfremt man føler sig forbigået eller ikke har fået givet sit “JA TAK” endnu, er man velkommen til at sende en mail til niel3126@gmail.com med navn og adresse så vi kan få det plottet ind på kortet. (det er alle interesserede og ikke kun beboere i Træden)

Meld også gerne ind med eventuelle spørgsmål her eller på mail 🙂

De varmeste hilsner

Varmegruppen 🔥