Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Trømmelstrup Husmoderforening Lørdag d. 25 Januar kl. 17:30

Dagsorden:
1: Bestyrelsens beretning
2: Gennemgang af økonomi
3: Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er: Anja Svoger – modtager ikke genvalg
Brenda Therkildsen – modtager genvalg
Maj Suurballe – modtager genvalg
Marianne Andersen – modtager genvalg
Derudover ønsker Marianne Troelsgaard at træde ud af bestyrelsen, der skal vælges en repræsentant for hendes plads.
4: Indkomne forslag
5: Evt.

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, bedes du sende dem til formanden enten på mail: katrinelund@fibermail.dk eller til Skolebakken 25 – Tønning