FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

I løbet af de næste 2 uger vil de husstande, som har fået besked fra Horsens kommune (e-boks i maj måned) om, at de kan være med i en fælles varmeløsning få besøg af en fra Lokalrådet/varmegruppen, som vil spørge, om husstanden er interesseret i at deltage i et møde med en konsulent fra Horsens kommune. Er man det, kræver det en underskrift, da der skal være mindst 50 % deltagelse i et sådant et møde, for at kommunen vil afholde det. Er der ingen hjemme, kommer der en seddel i postkassen.

På nedenstående billeder kan man med god vilje se, hvilke husstande det drejer sig om: