Kategoriarkiv: Lokalråd

Landsbyafgrænsning – online borgermøde – mandag d. 31. oktober kl. 19-20.

Horsens kommune inviterer til online borgermøde om landsbyafgrænsning.

Baggrundsinformation: Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033, at der skal igangsættes en planproces, hvor man arbejder på at ophæve alle landsbyafgrænsningerne ved de landsbyer, der måtte ønske det. Denne beslutning udmøntes i et selvstændigt tematillæg til Kommuneplan 2021-33.
Borgermødet har til formål at skabe klarhed over planlovens rammer for den fysiske
planlægning for landsbyer. Samt at kunne konkretisere muligheder og begrænsninger i
den allerede eksisterende lovgivning, herunder kommunens rolle i forbindelse med
planlægningen.

Skriv til Lissy på blomhulevej3@gmail.com, hvis du ønsker yderligere info og evt ønsker at deltage

Idé og kalendermøde torsdag d. 8. september

Lokalrådet inviterer alle interesserede til idé- og kalendermøde i idrætsforeningens lokaler på friskolen.

Mødet er delt i 2:
1.
En drøftelse af, om der er ønske om nye former for aktiviteter og arrangementer i området. Vi håber, det kan munde ud i en lille idébank, hvor folk så kan finde sammen om at få gang i div. tiltag.
2. Få sat så mange arrangementer som muligt i kalenderen i den fælles kalender.

Alle er velkomne

Lokalrådet afholder generalforsamling og formandsmøde

Mandag d. 25. oktober kl. 19.30 efter fællesspisningen.

Dagsorden:

 1: Valg af dirigent

2: Formandsberetninger: Præsentation af foreningerne.

3: Lokalrådets beretning

4. Regnskab

5. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring:

Lokalrådet foreslår, at §2: “Lokalrådet består af 4 medlemmer” ændres til “Lokalrådet består af 5 medlemmer

5. Debatpunkt

Markering af indfaldsvejene til de 4 landsbyer. Ønskes der en ensartethed og i så fald, hvordan skal det udformes?

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er

Anne Robenhagen (ønsker ikke genvalg)

Martin Dupont (stiller op igen)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt

Eftermiddagskaffe for nytilflyttere søndag d. 26. september.

Træden forsamlingshus og lokalrådet inviterer på kaffe og kage kl. 14.30 – ca 16.30 i forsamlingshuset. Vi vil fortælle lidt om, hvad der rører sig i området og om, hvilke aktiviteter der er i løbet af året. I vil også få mulighed for “bare” at hilse på og snakke med hinanden.

Man bestemmer selv, om man er “ny” – I er velkomne.

Borgermøde

Mandag aften havde lokalrådet indkaldt til borgermøde i forlængelse af fællesspisning. Det blev et møde i en skøn konstruktiv tone, hvor mange nye idéer så dagens lys, og hvor status på de igangværende projekter blev fremlagt.

Læs resten