Kategoriarkiv: Lokalråd

Generalforsamling i Lokalrådet tirsdag d. 26. september kl. 19.30 i Træden forsamlingshus.

Der er stadig mulighed for at søge penge hos kommunen til forskelligt grej, udsmykning, aktiviteter og andet, så mød endelig op og giv dit besyv til, hvad vi skal søge om.,

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne:

Valg af dirigent

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet
  På valg i lokalrådets bestyrelse er .
  Brian Hedevang
  Martin Lund Dupont
  Michaela Laursen
  Suppleanter pt er Nick Toxvig og Morten Planck
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Knud Thyregod er revisor
 6. Evt

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

I løbet af de næste 2 uger vil de husstande, som har fået besked fra Horsens kommune (e-boks i maj måned) om, at de kan være med i en fælles varmeløsning få besøg af en fra Lokalrådet/varmegruppen, som vil spørge, om husstanden er interesseret i at deltage i et møde med en konsulent fra Horsens kommune. Er man det, kræver det en underskrift, da der skal være mindst 50 % deltagelse i et sådant et møde, for at kommunen vil afholde det. Er der ingen hjemme, kommer der en seddel i postkassen.

På nedenstående billeder kan man med god vilje se, hvilke husstande det drejer sig om:

Kalendermøde i forsamlingshuset tirsdag d. 15. august kl. 19.30

Lokalrådet inviterer alle bestyrelser, råd, foreninger og privatpersoner, som afvikler arrangementer i området til kalendermøde tirsdag d. 15. august kl. 19.30 i forsamlingshuset, så vi kan få koordineret de forskellige arrangementer og forhåbentlig også give hinanden inspiration.
Man er også velkommen, hvis man bare har lyst til at høre lidt om, hvad der sker i området.
Dagsorden:
1. Orientering og koordinering af allerede planlagte aktiviteter.
2. Drøftelse af evt. nye tiltag – kom gerne med nye idéer.
3. Hvordan formidler vi bedst aktiviteterne til lokalområdets beboere.
Samme aften er der fællesspisning kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Fællesspisning og indvielse af lokalrådets nye telt

Lokalrådet har af landsbyrådet fået bevilget penge til et nyt telt, som områdets beboere kan låne ganske gratis til forskellige arrangementer.
Vi vil gerne indvie teltet og vise det frem til jer, og inviterer derfor til maj måneds fællesspisning onsdag d. 17. maj kl. 18.00 (dagen før Kristi Himmelfartsdag) på Blomhulevej 3 hos Henning og Lissy, da der pt arbejdes med legeplads på forsamlingshusets græsplæne.
Man medbringer selv mad, drikkevarer og service til eget forbrug.
Vi håber at se mange af jer – og at vejret er rigtig godt, da de fleste jo har fri dagen efter 

Arrangement for nytilflyttere

Lokalrådet har søgt og fået 5000 kr fra Velkomstpuljen i Horsens kommune til et arrangement for nytilflyttere. Så derfor:

Er du/I flyttet til lokalområdet inden for de cirka 3 sidste år, inviteres både børn og voksne til et arrangement søndag d. 16. april med følgende indhold:

Kl. 9.45 mødes vi ved Træden forsamlingshus, og derefter kører vi i bus rundt i Tønning, Træden, Gammelstrup og Troelstrup, hvor lokale guider vil fortælle lidt om områdets historie og seværdigheder. Undervejs holder vi pauser, hvor der vil være lidt godt til ganen. Turen varer små 2 timer, og vi slutter af med frokost i forsamlingshuset.

Af hensyn til forplejning og bestilling af bus, vil vi gerne have tilmelding allersenest d. 9. april –  men meget gerne før – til Lissy på 26801807.

Mvh Forsamlingshuset og Lokalrådet

Møde om landsbyafgrænsning.

Onsdag d. 22. februar kl. 14-16 er der møde med kommunen om landsbyafgrænsning i hhv Tønning og Træden. Vi mødes i forsamlingshuset.

Den 8.1.2023 blev der allerede afholdt en workshop om landsbyafgrænsning i Forsamlingshuset. Læs mere her

Ønsker du at der drøftes særlige aspekter eller der er andre input til dagsorden, har du mulighed for at sende forslag  til Brian Hedevang (hedevangb@gmail.com), Jochen Meyer (jm@dinark.dk).

Alle er velkomne.