Kategoriarkiv: Lokalråd

NYT FRA VARMEGRUPPEN

Materialet fra Rambøll er nu færdigt.

Der er en mappe for hver landsby, hvor der er en hovedrapport ”Rådgivning til fælles varmeforsyning i Træden” og ”Rådgivning til fælles varmeforsyning i Tønning”, hvor alle resultaterne er samlet og forklaret. Resten er bilag med alle de bagvedliggende beregninger, som man kan grave ned i, hvis man har lyst.

Rapporten er også interessant for beboere i Gammelstrup og Troelstrup, da der bla. ligger muligheder for fælles indkøb.

Rapporterne bliver præsenteret på et møde i januar – datoen er endnu ikke bestemt.

Vigtig orientering fra varmegruppen.

Mandag d. 23. 10 var vores lokale varmegruppe, repræsenteret ved Jochen Meyer og Henning Kjempenes, inviteret til møde på Horsens kommunes klimasekretariat sammen med en konsulent fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

Mødet er kommet i stand efter, at mange lokale husstande i sommers har tilkendegivet, at de er interesseret i at høre om, hvilke planer Horsens kommune har for lokal fælles varmeforsyning i vores lokalområde:Tønning, Træden , Gammelstrup og Troelstrup.

Allerede fra starten vidste vi fra den kommunale varmeplan, at kommunen havde set bort fra Gammelstrup og Troelstrup som værende med i en fælles varmeløsning, idet der er for få husstande i disse to landsbyer.

Mødet d. 23. 10. koncentrerede sig om den plan, Rambøll har lagt for i løbet af de næste 6 uger at kunne nå frem med en rapport, der i et klart og læseligt sprog kan forklare os, som ikke er uddannet ingeniører el lign, hvad det vil betyde for os lokalt, hvis vi ønsker at gå med i en fælles varmeløsning.

DET BETYDER, AT VI I TØNNING OG TRÆDEN D. 4. DECEMBER BØR HAVE EN KALKULERET PLAN FOR, HVOR DYRT DET OMTRENT VIL BLIVE AT GÅ MED I EN FÆLLES LOKAL VARMELØSNING.

Varmegruppen vil hurtigst muligt, efter at rapporten er færdiggjort, indbyde alle lokale til et møde for at orientere om, hvilken form for fælles opvarmning der foreslås, og hvilken økonomi der vil være i dette forslag.

På vegne af varmegruppen og lokalrådet / Jochen og Henning

Generalforsamling i Lokalrådet tirsdag d. 26. september kl. 19.30 i Træden forsamlingshus.

Der er stadig mulighed for at søge penge hos kommunen til forskelligt grej, udsmykning, aktiviteter og andet, så mød endelig op og giv dit besyv til, hvad vi skal søge om.,

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne:

Valg af dirigent

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet
  På valg i lokalrådets bestyrelse er .
  Brian Hedevang
  Martin Lund Dupont
  Michaela Laursen
  Suppleanter pt er Nick Toxvig og Morten Planck
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Knud Thyregod er revisor
 6. Evt

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

I løbet af de næste 2 uger vil de husstande, som har fået besked fra Horsens kommune (e-boks i maj måned) om, at de kan være med i en fælles varmeløsning få besøg af en fra Lokalrådet/varmegruppen, som vil spørge, om husstanden er interesseret i at deltage i et møde med en konsulent fra Horsens kommune. Er man det, kræver det en underskrift, da der skal være mindst 50 % deltagelse i et sådant et møde, for at kommunen vil afholde det. Er der ingen hjemme, kommer der en seddel i postkassen.

På nedenstående billeder kan man med god vilje se, hvilke husstande det drejer sig om:

Kalendermøde i forsamlingshuset tirsdag d. 15. august kl. 19.30

Lokalrådet inviterer alle bestyrelser, råd, foreninger og privatpersoner, som afvikler arrangementer i området til kalendermøde tirsdag d. 15. august kl. 19.30 i forsamlingshuset, så vi kan få koordineret de forskellige arrangementer og forhåbentlig også give hinanden inspiration.
Man er også velkommen, hvis man bare har lyst til at høre lidt om, hvad der sker i området.
Dagsorden:
1. Orientering og koordinering af allerede planlagte aktiviteter.
2. Drøftelse af evt. nye tiltag – kom gerne med nye idéer.
3. Hvordan formidler vi bedst aktiviteterne til lokalområdets beboere.
Samme aften er der fællesspisning kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Fællesspisning og indvielse af lokalrådets nye telt

Lokalrådet har af landsbyrådet fået bevilget penge til et nyt telt, som områdets beboere kan låne ganske gratis til forskellige arrangementer.
Vi vil gerne indvie teltet og vise det frem til jer, og inviterer derfor til maj måneds fællesspisning onsdag d. 17. maj kl. 18.00 (dagen før Kristi Himmelfartsdag) på Blomhulevej 3 hos Henning og Lissy, da der pt arbejdes med legeplads på forsamlingshusets græsplæne.
Man medbringer selv mad, drikkevarer og service til eget forbrug.
Vi håber at se mange af jer – og at vejret er rigtig godt, da de fleste jo har fri dagen efter 

Arrangement for nytilflyttere

Lokalrådet har søgt og fået 5000 kr fra Velkomstpuljen i Horsens kommune til et arrangement for nytilflyttere. Så derfor:

Er du/I flyttet til lokalområdet inden for de cirka 3 sidste år, inviteres både børn og voksne til et arrangement søndag d. 16. april med følgende indhold:

Kl. 9.45 mødes vi ved Træden forsamlingshus, og derefter kører vi i bus rundt i Tønning, Træden, Gammelstrup og Troelstrup, hvor lokale guider vil fortælle lidt om områdets historie og seværdigheder. Undervejs holder vi pauser, hvor der vil være lidt godt til ganen. Turen varer små 2 timer, og vi slutter af med frokost i forsamlingshuset.

Af hensyn til forplejning og bestilling af bus, vil vi gerne have tilmelding allersenest d. 9. april –  men meget gerne før – til Lissy på 26801807.

Mvh Forsamlingshuset og Lokalrådet