Kategoriarkiv: Lokalråd

Arrangement for nytilflyttere

Lokalrådet har søgt og fået 5000 kr fra Velkomstpuljen i Horsens kommune til et arrangement for nytilflyttere. Så derfor:

Er du/I flyttet til lokalområdet inden for de cirka 3 sidste år, inviteres både børn og voksne til et arrangement søndag d. 16. april med følgende indhold:

Kl. 9.45 mødes vi ved Træden forsamlingshus, og derefter kører vi i bus rundt i Tønning, Træden, Gammelstrup og Troelstrup, hvor lokale guider vil fortælle lidt om områdets historie og seværdigheder. Undervejs holder vi pauser, hvor der vil være lidt godt til ganen. Turen varer små 2 timer, og vi slutter af med frokost i forsamlingshuset.

Af hensyn til forplejning og bestilling af bus, vil vi gerne have tilmelding allersenest d. 9. april –  men meget gerne før – til Lissy på 26801807.

Mvh Forsamlingshuset og Lokalrådet

Møde om landsbyafgrænsning.

Onsdag d. 22. februar kl. 14-16 er der møde med kommunen om landsbyafgrænsning i hhv Tønning og Træden. Vi mødes i forsamlingshuset.

Den 8.1.2023 blev der allerede afholdt en workshop om landsbyafgrænsning i Forsamlingshuset. Læs mere her

Ønsker du at der drøftes særlige aspekter eller der er andre input til dagsorden, har du mulighed for at sende forslag  til Brian Hedevang (hedevangb@gmail.com), Jochen Meyer (jm@dinark.dk).

Alle er velkomne.

Kalendermøde for foreninger og andre interesserede.

Tirsdag d. 3. januar kl. 19.00 – 20.30 inviterer lokalrådet foreninger og andre interesserede til et møde, hvor vi får aktiviteter lagt i den fælles kalender, drøfter nye tiltag og i det hele taget orienterer hinanden om, hvad der er i gang. På dette møde skal vi bl.a. drøfte, om foreningerne skal gå sammen og lave en familieaktivitetsdag til sommer.

Alle er velkomne.

Pengene fra salg af Tønning forsamlingshus i 2008 er nu delt ud.

Efter input fra de mange fremmødte til lokalrådets generalforsamling har lokalrådet valgt at fordele pengene, så Træden forsamlingshus får en stor del af beløbet, idrætsforeningen og husmoderforeningen en mindre del, og så er der afsat penge til renovering af transformatortårnet på Trædenvej.

Vi oplever, at vi her har 3 velfungerende foreninger, som vil få stor glæde af tildelingen, og at det i den sidste ende bliver til glæde for os alle i lokalområdet.

Lokalrådet inviterer til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne 

d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 i forsamlingshuset

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Debatpunkt

  1. Drøftelse af anvendelsen af 300.000 kr fra salg af Tønning forsamlingshus i 2007. På baggrund af drøftelse og input træffer lokalrådet beslutning om anvendelse inden årets udgang”
  2. Transformatortårnet på Trædenvej – bevarelse eller nedrivning?

6. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er .

Jackie Houl Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Lissy Jørgensen (stiller op igen)

Suppleanter er: Christoffer Worm, Morten Planck 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Knud Thyregod er revisor, Peter Thomasen er suppleant

8. Evt