Dagsarkiv: 24. marts 2024

Informationsmøde

Varmegruppen  inviterer til  informationsmøde torsdag d. 18.4. kl. 19.00

 på Tønning-Træden friskole.

Til stede vil være: Repræsentant fra hhv ingeniørfirmaet Rambøll og klimasekretariatet i Horsens.

Foreløbig dagsorden:

Rambøll fremlægger rapport fra vores område – se nedenfor.

Orientering om termonet med udgangspunkt i eksempel fra Hjortsvang

Drøftelse af, om det er en god idé at gå med i en fælles varmeløsning for vores lokalområde med udsigt til, at gassen udfases – herunder økonomi og miljø.