Dagsarkiv: 6. februar 2024

Generalforsamling i forsamlingshuset

Så er det tid igen til Generalforsamling i Træden forsamlingshus for bestyrelsen for Træden forsamlingshus:

Dagsorden; Træden Forsamlingshus og Beboerforening afholderGeneralforsamling i Træden Forsamlingshus
Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.30

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af Forsamlingshusets regnskab for 2023.
4. Fremlæggelse af Beboerforeningens regnskab for 2023.
5. Valg til bestyrelsen
Der er fire på valg.
På valg er Lasse Linde, Anette Johansen, Jørgen Troelsgaard samt
Henriette Kragelund. (Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.)
6. Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
og 2 revisorsuppleanter
7. Indkomne forslag.
(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.)
8. Evt.

Vi håber at se så mange så muligt.

På bestyrelsens vegne,

Henriette Kragelund,

PR-bestyrelsesmedlem