Månedsarkiv: februar 2024

Generalforsamling i idrætsforeningen

GENERALFORSAMLING 2024

Tønning-træden idrætsforening indkalder til den årlige generalforsamling, torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00

Sted:

Forenings lokaler i kælderen på Tønning-Træden Friskole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbende år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse med suppleanter.

På valg er:

Lasse Kristensen (på genvalg)

Henriette Kragelund (på genvalg)

Michael Fink (på genvalg)

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslag kan sendes til: ttif@outlook.dk

En generalforsamling er et af de vigtigste møder vi kan have. Det er her, hvor vi sammen får vendt året, der er gået og snakker om ønsker for fremtiden.

Fællesspisning med tilmelding

Tirsdag d. 2. april er der fællesspisning i forsamlingshuset, men denne gang er vi 4 kvinder, der vil lave mad til alle. Menuen er “Spaghetti med kødsovs” i både en kød- og vegetarudgave. Dertil vil der være en salat og børnevenlig salatbar.
Pris: 50 kr for voksne og 25 kr for børn på 2 år og derover.
Tilmelding til Brenda senest d. 1. april. på 26 39 21 20
Mvh Brenda, Lone, Nanna og Lissy

Brunch og band i Træden forsamlingshus

Søndag d. 17. marts inviterer forsamlingshuset til brunch kl. 11.00 med efterfølgende koncert kl. 13.00 med “Et lille band”.
Pris for brunch og koncert: 150 kr for voksne og 50 kr for børn.
Pris kun for koncert: 75 kr.
Arrangementet er for alle, og børn er også meget velkomne.
Tilmelding til Pia Troelsgaard på 31 65 18 00 senest d. 10. marts.

Om “Et lille band”:
Et lille Band er 5 musikglade mennesker fra – eller med tilknytning til – Engesvang.
Vi har gennem mange år spillet sammen i forskellige sammenhænge og sidst, var vi alle en del af projekt ”Vandskel” og med i den teater/musikforestilling der hed ”Søfryd”.
Vi spiller ”musik for voksne” og vores genre er et eller andet sted mellem visetradition, folk og blød pop. Hvis vi selv skal beskrive det! Og så er alle sangene vores egne, skrevet af Stig Skovbo – og selvfølgelig på dansk.
Vi spiller altså ikke noget, du på forhånd kan nynne med på, – men måske kan du når du går.

Generalforsamling i forsamlingshuset

Så er det tid igen til Generalforsamling i Træden forsamlingshus for bestyrelsen for Træden forsamlingshus:

Dagsorden; Træden Forsamlingshus og Beboerforening afholderGeneralforsamling i Træden Forsamlingshus
Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.30

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af Forsamlingshusets regnskab for 2023.
4. Fremlæggelse af Beboerforeningens regnskab for 2023.
5. Valg til bestyrelsen
Der er fire på valg.
På valg er Lasse Linde, Anette Johansen, Jørgen Troelsgaard samt
Henriette Kragelund. (Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.)
6. Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
og 2 revisorsuppleanter
7. Indkomne forslag.
(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.)
8. Evt.

Vi håber at se så mange så muligt.

På bestyrelsens vegne,

Henriette Kragelund,

PR-bestyrelsesmedlem