Månedsarkiv: august 2023

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

I løbet af de næste 2 uger vil de husstande, som har fået besked fra Horsens kommune (e-boks i maj måned) om, at de kan være med i en fælles varmeløsning få besøg af en fra Lokalrådet/varmegruppen, som vil spørge, om husstanden er interesseret i at deltage i et møde med en konsulent fra Horsens kommune. Er man det, kræver det en underskrift, da der skal være mindst 50 % deltagelse i et sådant et møde, for at kommunen vil afholde det. Er der ingen hjemme, kommer der en seddel i postkassen.

På nedenstående billeder kan man med god vilje se, hvilke husstande det drejer sig om:

Kalendermøde i forsamlingshuset tirsdag d. 15. august kl. 19.30

Lokalrådet inviterer alle bestyrelser, råd, foreninger og privatpersoner, som afvikler arrangementer i området til kalendermøde tirsdag d. 15. august kl. 19.30 i forsamlingshuset, så vi kan få koordineret de forskellige arrangementer og forhåbentlig også give hinanden inspiration.
Man er også velkommen, hvis man bare har lyst til at høre lidt om, hvad der sker i området.
Dagsorden:
1. Orientering og koordinering af allerede planlagte aktiviteter.
2. Drøftelse af evt. nye tiltag – kom gerne med nye idéer.
3. Hvordan formidler vi bedst aktiviteterne til lokalområdets beboere.
Samme aften er der fællesspisning kl. 18.00 i forsamlingshuset.