HUSK at kigge længere nede på siden for at læse om kommende arrangementer

Overblik over arrangementer:

26. september: Fællesspisning og derefter Lokalrådets generalforsamling

30. september: Sensommerfest i forsamlingshuset

12. oktober: Lav din egen keramik – arrangeret af Husmoderforeningen

25. oktober: Fællesspisning

25. oktober: Lyrikaften i graverhuset ved Træden kirke

7. november: Fællessang v. skoleleder Thomas Kilsmark

10. november: Lanterneoptog i Træden

17. november: Koncert med “Clementones” i forsamlingshuset

20. november: Fællesspisning

2. december: Julemarked i forsamlingshuset

3. december: Julebanko i forsamlingshuset

7. januar: Nytårskur i forsamlingshuset

9. januar: Kalendermøde

23. januar: Fællesspisning

Generalforsamling i Lokalrådet tirsdag d. 26. september kl. 19.30 i Træden forsamlingshus.

Der er stadig mulighed for at søge penge hos kommunen til forskelligt grej, udsmykning, aktiviteter og andet, så mød endelig op og giv dit besyv til, hvad vi skal søge om.,

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne:

Valg af dirigent

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet
  På valg i lokalrådets bestyrelse er .
  Brian Hedevang
  Martin Lund Dupont
  Michaela Laursen
  Suppleanter pt er Nick Toxvig og Morten Planck
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Knud Thyregod er revisor
 6. Evt

Julemarked i Træden forsamlingshus d. 2. december

Julemarked i forsamlingshuset

I år er det 11. gang, vi inviterer til julemarked i Træden Forsamlingshus! Det finder sted lørdag d. 2. december fra kl. 11 – 16.

Vi inviterer hermed alle lokale til at byde ind som stadeholdere – nye såvel som gengangere. Markedet er kendetegnet ved, at det er hjemmelavede ting, der sælges.

Skulle der blive pladsmangel, vil vi sammensætte en deltagerliste, der tilgodeser variation i de produkter, der kan købes.
I år vil vi afprøve ideen med at have et dele-stade, hvor flere kan sælge enkelte ting. Det vil ikke koste noget at være med i dette stade.

Et stade = et halvt bord = 1,20X 0,75 cm =  75 kr, som går til Beboerforeningen til rengøring, strøm mm. En person kan max booke 2 stader. 

Tilmelding senest 15.9. hvorefter man får besked, om man har fået plads. 

Kontakt Ann Sofie, Lissy eller Mette, hvis I vil gerne vil deltage (fortæl, hvad I vil sælge) eller hvis I har spørgsmål.
Ann Sofie Graversen: annsofie_graversen@live.dk  – tlf 22 51 56 17
Lissy Jørgensen: blomhulevej3@gmail.com – tlf. 26 80 18 07
Mette Felbo:mettefelbo@gmail.com – tlf. 30 1281 88

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

FÆLLES LOKAL VARMELØSNING??

I løbet af de næste 2 uger vil de husstande, som har fået besked fra Horsens kommune (e-boks i maj måned) om, at de kan være med i en fælles varmeløsning få besøg af en fra Lokalrådet/varmegruppen, som vil spørge, om husstanden er interesseret i at deltage i et møde med en konsulent fra Horsens kommune. Er man det, kræver det en underskrift, da der skal være mindst 50 % deltagelse i et sådant et møde, for at kommunen vil afholde det. Er der ingen hjemme, kommer der en seddel i postkassen.

På nedenstående billeder kan man med god vilje se, hvilke husstande det drejer sig om:

Kalendermøde i forsamlingshuset tirsdag d. 15. august kl. 19.30

Lokalrådet inviterer alle bestyrelser, råd, foreninger og privatpersoner, som afvikler arrangementer i området til kalendermøde tirsdag d. 15. august kl. 19.30 i forsamlingshuset, så vi kan få koordineret de forskellige arrangementer og forhåbentlig også give hinanden inspiration.
Man er også velkommen, hvis man bare har lyst til at høre lidt om, hvad der sker i området.
Dagsorden:
1. Orientering og koordinering af allerede planlagte aktiviteter.
2. Drøftelse af evt. nye tiltag – kom gerne med nye idéer.
3. Hvordan formidler vi bedst aktiviteterne til lokalområdets beboere.
Samme aften er der fællesspisning kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Fælles varmeløsning

FÆLLES VARMELØSNING?

Til Folk i Tønning – Træden området, som har mulighed for at være med i en fælles varmeløsning – (Tjek din e-box om du tidligere på året har fået en besked fra Horsens kommune om dette).

HVIS VI ER MINDST 50 % HUSSTANDE, DER ER INTERESSERET I AT HØRE OM EN FÆLLES VARMELØSNING FOR VORES OMRÅDE så vil Horsens Kommune stille med en gratis konsulent, som kan hjælpe os i gang med en videre afklaring på, hvordan vi evt. kommer i gang med EN FÆLLES VARMELØSNING .

Hvis du har lyst til at deltage i dette møde, så skriv en besked til Henning (mobil 6111 3924), så vil du blive kontaktet efterfølgende, da kommunen skal have navn og adresse og personlig underskrift på dem, der ønsker at deltage i mødet. Så vil jeg sørge for at Horsens kommune får tilkendegivelserne inden sidste frist, som er d. 30. 8.

Varmegruppen / Henning Kjempenes