TRÆDEN – GAMMELSTRUP VANDVÆRK I/S
INDKALDER TIL GENERELFORSAMLING

I Træden Forsamlingshus

Mandag Den 23 April 2018 KL. 19 30

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og skriftfører
2. Beretningen for 2017
3. Regnskab for 2017
4. Budget. Takstblad for 2018
5. Indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er
Knud T. Madsen, kandidat ønskes
Peter Lindbreg Thomadsen

7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 Revisorer
9. Eventuelt
Kaffe/te og lidt godt til ganen

Knud Madsen

Formand

Tlf. 2242 2826

Palle Nielsen

Kasser

Tlf. 2023 8709

Poul Erik Jensen

Vandværkspasser

Tlf. 2235 7032

Hanne Højmark

Sekretær

Tlf. 4089 0037

Peter Thomadsen

Bestyrelses medlem

Tlf:

Kontakt dit vandværk