I Trømmelstrup kan dine børn blive passet i private tilbud gennem hele deres instititutionsliv. En rolig dag, fyldt med nærvær og kvalitet er fællesnævner for alle tre tilbud, som bygger naturligt bro til hinanden gennem mange fælles arrangementer.

Annemette besøger ugentligt børnehaven med sine dagplejebørn. Børnehaven har ofte sin gang på skolen til arrangementer eller hvis de låner lokaler – og skolen inviterer tit de yngre børn til fælles arrangementer. Således er den røde tråd tydelig gennem de små Trømmelstrup-borgeres barnetrin.

For nylig har Tønning-Træden friskole i øvrigt udvidet, så de nu kan sikre en skolegang helt fra 0. klasse til og med 9. klasse – læs mere her.