Hilsen fra Henning Kjempenes i Norge

Stinne har i dag d. 15. marts spurgt om jeg vil fortælle lidt om mit ophold i Nordnorge fra 2. februar til 6. april. Det vil jeg gerne og jeg vil skynde mig at skrive, for netop i disse dage stormer det her, hvor jeg er, så fiskerbådene ligger sikket ved kaj i havnen og […]

Kim Clemmensen takker af som præst i Tønning-Træden sogne

Kim Clemmensen har efter små 6 år valgt at søge nye udfordringer i sit præstembede. Vi har fået lov til at stille ham en række spørgsmål om hans tid i vores sogne og om motivationen for et jobskifte.

Succesfuld fastelavnsfest veloverstået

Succesfuld fastelavnsfest veloverstået Lægen, prinsessen, indianeren og Dracula. Alle tænkelige erhverv var repræsenteret, da Træden Forsamlingshus i dag traditionen tro var vært ved årets fastelavnsfest.

Trømmelstrup er et meget aktivt lokalsamfund med et væld af aktiviteter. Nogle gentages hvert år – andre sættes kun i søen en enkelt gang. Under “NYHEDER” annonceres alle tiltag med opslag om de nærmere praktiske info omhandlende hvert arrangement. De noteres endvidere i kalenderen, så vi har et samlet overblik.

Arrangementerne har i nogen grad rod i Trømmelstrups mange foreninger. Men det står alle frit for at sætte arrangementer i søen, og i øvrigt også at annoncere dem her. Involverer det Træden Forsamlingshus, kan bestyrelsen her kontaktes. Ønsker man indspark til, hvordan man bedst mulig får idéer til at blive til virkelighed, kan det anbefales at kontakte Trømmelstrup Lokalråd, som er netop et organ for de gode idéers tilblivelse – og dem der sørger for, at de kommer fra tegnebrættet og ud i virkeligheden!

Vi håber, at så mange som muligt ønsker at benytte tønning-træden.dk til at annoncere begivenheder m.m. Send blot en mail (gerne med billeder) til web@tønning-træden.dk