LOKALNYTTEN

Lokalnytten er vores lokale blad der udkommer 4 gange om året.

Bladet har efterhånden mere end 25 år på bagen og indeholder en perlerække af informationer om lokalområdet

Redaktionen:

Skriv til Lokalnytten på lokalnytten@gmail.com

Maria Bissenbakker              2021 5156   mariabissenb@kker.dk

Heidi Dam                              3144 1675   heidi.dam@mail.dk

Kasserer: Anette Johansen 2825 3376 hhj-aj@hotmail.com

Annoncer: Olav                                         anneuj@gmail.dk

Annoncering: 1/2 side : 950 kr – 1/4 side : 600 kr – 1/8 side : 375 kr

Pris pr år 4 numre Farve + 50%

Send en mail til Lokalnytten

Klik på billederne nedenfor og se flere billeder af vindmølleprojektet.

Klik på bladet for at se dette nummer