Træden-Gammelstrup Vandværk I/S indkalder til Generalforsamling i Træden Forsamlingshus

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.30

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og skriftfører
  2. Beretningen for 2018
  3. Regnskab for 2018
  4. Budget. Takstblad for 2019
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

Kaffe/te og lidt godt til ganen