Sæsonstart 20.04.2016

Træden Plæneklipperlaug vedligeholder græsarealet ved Træden Forsamlingshus, så der kan spilles bold og leges på plænen. I løbet af sæsonen slår det enkelte medlem plænen eller trimmer kanterne 1 eller 2 gange. Inden sæsonstart afholdes et lille møde, hvor vi hilser på hinanden og beværtes med øl og grillpølser sponsoreret af forsamlingshuset. Inden mødet har formanden udsendt en klippeliste med navne på de aktive medlemmer. Det fremgår af listen, hvornår det enkelte medlem skal slå græs, og der er et par retningslinier for optimal klipning. Plæneklipperlauget optager gerne nye medlemmer, og har man tid og lyst til at støtte den vigtige sag, kan man blive skrevet op hos foreningens formand Henning Kjempenes.

Plæneklipperlaugsbrev

Nedenstående personer Træden og omegn er i året 2017 optaget i “Træden Plæneklipperlaug af 1996”, som er en underafdeling af “Træden Beboerforening”.

Tak fordi du igen i år vil være med til at slå græs. Jeg ved fra forsamlingshusets bestyrelse, at den sætter stor pris på dette frivillige arbejde.

Græsplænen ved forsamlingshuset er en stor gevinst for forsamlingshuset og Træden i almindelighed, både til hverdag og fest.

Som noget nyt er vi alle blevet sat ind i en ugekalender. På den måde har man altid overblik over, hvornår man skal slå græs. Kalenderen er blot vejledende, I kan selvfølgelig bytte indbyrdes som itidligere sæsoner.

Vær opmærksom på atlegende børn af sikkerhedsmæssige grunde ikke bør opholde sig på legepladsen/græsplænen, når der slåes græs.

OBS! Prøv at få græsslåning til at være senest onsdag i dine uger, for så vil der ikke hænge så meget græsafklip ved skoene og dermed heller ikke blive slæbt så meget ind i forsamlingshuset ved fester o. lign. da de fleste arrangementer ligger jo i weekender.

De af jer, der har en græstrimmer, kunne måske overtales til at bruge den rundt i kroge og hjørner.

På vegne af forsamlingshusets bestyrelse

Venlig hilsen

Henning Kjempenes Skrevet d. 11. 5. 17.

Måned Uge Gartner Telefon
Maj 19 Er klaret 2017
Maj 20 Christian Spetzler, Blomhulevej 4 7575 1620  2829 4814
Maj 21 Michael Hansen, Hovvejen 3 4018 0770
Maj/juni 22 Åge Hansen, Horshøjvej 5 7575 1670    4140 0670
Juni 23 Poul Petersen, Trædenvej 8 7575 3713
Juni 24 Henning Kjempenes, Blomhulevej 3 7575 1807   6111 3924
Juni 25 Olav Rasmussen, Gyden 7 7575 2545  2299 8471
Juni/juli 26 Poul Erik Jensen, Trimmelbanken 2 2235 7032
Juli 27 Mikkel Bolding Nielsen, Gyden 2A 20641722
Juli 28 Mikkel Gandrup, Gyden 3 3031 10 28
Juli 29 Jørgen Troelsgaard Rævehøjvej 1 24440071
Juli 30 Povl Erik Larsen, Gyden 2B 2537 1650
Juli /august 31 Niels Wenøe, Brunbanken 3 7575 2557
August 32 Mette Felbo, Petroleumsstræde 4 7658 0088  3012 8188
August 33 Poul Svendsen, Trædenvej 2 7575 2047  2465 5047
August 34 Carsten Cramon, Gyden 5 7575 2010
August/sept 35 Jacob Buchreitz, Hovvejen 1 2912 1012
September 36 Mikael Søgaard, Trimmelbanken 18 6146 0143
September 37 Glenn Scharling, Grumstedbjergvej 4 7578 2902  2016 2988
September 38 Brian Hedevang, Brunbanken 4 4086 0369
Sept/okt 39 Morten Planck Pedersen, Blomhulevej 2 2922 7738
Oktober 40 Michael Hansen, Hovvejen 3 4018 0770
Oktober 41 Christian Spetzler, Blomhulevej 4 7575 1620    2829 4814
Oktober 42 Povl Erik Larsen, Gyden 2B 2537 1650
Oktober 43 Åge Hansen, Horshøjvej 5 7575 1670   4140 0670
Oktober/nov 44 Poul Petersen, Trædenvej 8 7575 3713
November 45 Henning Kjempenes, Blomhulevej 3 7575 1807  6111 3924
November 46 Olav Rasmussen, Gyden 7 7575 254  2299 8471
November 47 Poul Erik Jensen, Trimmelbanken 2 2235 7032