Købmandscaféen – fra drøm til virkelighed

En husmor fik en drøm: Købmand og café i byens forsamlingshus! I 2015 blev Trømmelstrup udtaget til “Den trygge landsby” – og i arbejdet med at få kortlagt, hvad tryghed for den enkelte borger var, opstod idéen om en samlingssted i byens forsamlingshus.

Camma Leth på Baunehøjvej såede frøet, og snart havde hun en hel hær af lokale medborgere, der gerne ville være med til at vande idéen. En arbejdsgruppe smøgede ærmerne op og gik i gang med at tænke sammen. Inden længe var de klar med en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter og foreningens første bestyrelse blev nedsat.

2015 gik de i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse, som skulle danne grundlag for bl.a. fundraising m.m. Dette arbejde er fortsat i gang, men det er en proces, der kræver tålmodighed og masser af hårdt arbejde. Samtidig hermed har bestyrelsen afholdt de indledende byggemøder, og i samarbejde med en stor flok lokale håndværkere, der alle er villige til at bidrage med frivillig arbejdskraft, har det vist sig, at det faktiske økonomiske behov ikke er himmelråbende.

Senest er de kommet i tanke om, at de i første omgang gerne vil lave en mobil Købmandscafé, der kan flyttes rundt og dermed følge de lokale begivenheder. Foreløbig er ansøgningen om at etablere en sådan enhed indsendt – så også hér holder vi vejret – og krydser fingre for, at vinden blæser i den rigtige retning, så første del af projektet kan komme igang og Købmandscaféen dermed blive til virkelighed. Forhåbentlig kan dette tiltag være med til at genere økonomisk grundlag for at påbegynde byggeriet indenfor en overskuelig tid.

Bliv frivillig!

Mobil Købmandscafé på vej

Ansøgningen er sendt afsted, og arbejdsgruppen barsler med mobil vogn, om alt går vel! Læs mere

Mobil Købmandscafé på vej

Ansøgningen er sendt afsted, og arbejdsgruppen barsler med mobil vogn, om alt går vel! Læs mere

Mobil Købmandscafé på vej

Ansøgningen er sendt afsted, og arbejdsgruppen barsler med mobil vogn, om alt går vel! Læs mere

Mød os til koncert på Vestbirk Vandkraft 22. maj 2016