Kategoriarkiv: Det sker

Sensommer familie festival

Fredag d. 23/9 inviteres alle familier fra Tønning, Træden, Troelstrup og Gammelstrup til fredags cafe i forsamlingshuset.
Der vil være kaffe og kage og underholdning for børn og voksne. Børnene kan glæde sig tilhttps://davidskunk.dk/ fredag eftermiddag


Lørdag d. 24/9 er der fest om aftenen for de voksne med spisning og dans.

Følg linket og få et kig på hvad “Personalet” vil spille for os lørdag den 24. September https://personalet.dk

Husk at skrive til Lissy Jørgensen eller Mette Muxoll Schrøder for at tilmelde jer! Det koster kun 100kr for mad og musik! Gå ind og tjek begivenheden Sensommer familie festival på fb og læs mere!

Festudvalget glæder sig!

Aftenbadning

Trømmelstrup Husmoderforening inviterer til aftenbadning ved Nedenskov Sø.

Vi gentager succesen og inviterer til aftenbadning ved Nedenskov Sø torsdag d. 1. september kl. 19.00. I tilfælde af dårligt vejr, mødes vi ved madpakkehuset i Folkeparken i stedet. Så tag din drink/saft/kaffe med og mød en masse søde damer i skønne omgivelser i vores lokalmiljø. Vel mødt!

Lokalrådet afholder generalforsamling og formandsmøde

Mandag d. 25. oktober kl. 19.30 efter fællesspisningen.

Dagsorden:

 1: Valg af dirigent

2: Formandsberetninger: Præsentation af foreningerne.

3: Lokalrådets beretning

4. Regnskab

5. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring:

Lokalrådet foreslår, at §2: “Lokalrådet består af 4 medlemmer” ændres til “Lokalrådet består af 5 medlemmer

5. Debatpunkt

Markering af indfaldsvejene til de 4 landsbyer. Ønskes der en ensartethed og i så fald, hvordan skal det udformes?

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er

Anne Robenhagen (ønsker ikke genvalg)

Martin Dupont (stiller op igen)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt