Julemarked i Træden forsamlingshus

Lørdag d. 26. november kl. 11 – 16 afholdes der for 10. gang julemarked i Træden Forsamlingshus. Rundt i lokalområdet er der mange kreative kræfter, og på julemarkedet har de mulighed for at sælge ud af deres egne produktioner. Så der er rig mulighed for at få købt en unik mandelgave, værtindegave eller julegave på årets julemarked. 

Der vil også være mulighed for at købe små lune retter, kaffe m.m. i caféen, som eleverne i 7. klasse fra Tønning-Træden Friskole står for.

FB-14.jpg

Julebanko søndag d. 27. november 2022 kl. 17.00

Træden Forsamlingshus og Beboerforening inviterer til julemiddag og julebanko. Til Jer, som er flyttet til området inden for det seneste år, gælder dette som en særlig invitation til en gratis julemiddag – husk tilmelding.
Vi indbyder til en hyggelig aften med god mad og et uhøjtideligt bankospil med mange
spændende præmier. Vi starter med spisning og spiller banko ca. kl. 19.00 til kl. 20.00.
Menu: Flæskesteg m. kartofler og brun sovs – Ris á la mande med mandelgaver –
Kaffe m. småkager
Drikkevarer kan købes til rimelige priser
Hver familie skal medbringe en pakke til en værdi af kr. 30
Bindende tilmelding senest d. 24. november 2022 til: Anette Johansen/ 28 25 33 76
Pris: Voksne kr. 130,00 Børn kr. 60,00 (til og med 6.kl.)
Bankoplader: kr. 10,00 pr. stk.
Vi har også amerikansk lotteri, så husk småpenge

Fællesspisning

Så er det igen tid til fællesspisning i forsamlingshuset, denne gang d. 7. november kl. 17:30.
Medbring jeres aftensmad til fællesbordet.
Vi håber at se mange af jer, til en hyggelig aften. 

Lokalrådet inviterer til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne 

d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 i forsamlingshuset

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Debatpunkt

  1. Drøftelse af anvendelsen af 300.000 kr fra salg af Tønning forsamlingshus i 2007. På baggrund af drøftelse og input træffer lokalrådet beslutning om anvendelse inden årets udgang”
  2. Transformatortårnet på Trædenvej – bevarelse eller nedrivning?

6. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er .

Jackie Houl Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Lissy Jørgensen (stiller op igen)

Suppleanter er: Christoffer Worm, Morten Planck 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Knud Thyregod er revisor, Peter Thomasen er suppleant

8. Evt 

Landsbyafgrænsning – online borgermøde – mandag d. 31. oktober kl. 19-20.

Horsens kommune inviterer til online borgermøde om landsbyafgrænsning.

Baggrundsinformation: Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033, at der skal igangsættes en planproces, hvor man arbejder på at ophæve alle landsbyafgrænsningerne ved de landsbyer, der måtte ønske det. Denne beslutning udmøntes i et selvstændigt tematillæg til Kommuneplan 2021-33.
Borgermødet har til formål at skabe klarhed over planlovens rammer for den fysiske
planlægning for landsbyer. Samt at kunne konkretisere muligheder og begrænsninger i
den allerede eksisterende lovgivning, herunder kommunens rolle i forbindelse med
planlægningen.

Skriv til Lissy på blomhulevej3@gmail.com, hvis du ønsker yderligere info og evt ønsker at deltage